TEL: +7 499 70 44 299 / +372 74 08 207

Laoteenused

Kauba ladustamine – teenus, mida vajavad väga sageli kliendid, kes tellivad regulaarselt kaubavedusid üle kogu maailma.

 

Rhino Transport & Logistics Group pakub suurt valikut ladustamisvõimalusi igale kaubale koos standardsete laoteenustega Tallinnas,  ja Vilniuses. Laod on varustatud kõigi logistikavajadusteks vajalike seadmetega. Firma sõlmib regulaarselt lepinguid ka teiste laoteenuse pakkujatega, seega on võimalus konteinereid ümber laadida ka teistes Euroopa sadamates.

Laoteenused sisaldavad järgmist:

  • Ladustamine ja hoidmine
  • Peale- ja mahalaadimine
  • Pakkimisteenused
  • Kaalumine ja märgistamine
  • Pakkimine veniva kilega
  • Kauba alustele asetamine ja pakkimine veniva kilega

Iga ladudesse saabuv veos läbib täieliku komplekteerimise ja dokumentatsiooni kontrolli, gabariitide mõõtmise ja kaalumise, skaneerimise ja pildistamise. Samuti käib kauba vastuvõtmise ja tagastamisega kaasas videofilmimine, mis annab klientidele kindlustunde seoses kauba turvalisuse ja säilimisega firma ladudes. Sõltuvalt veose tüübist on selle ladustamiseks võimalusi nii väljas laoplatsidel kui ka vajaliku temperatuuritasemega ruumides.

Rhino Transport & Logistics Group tagab iga liiki veoste ja nende ladustamise täieliku ohutuse ja korrashoiu igal teile vajalikul ajal.