TEL: +7 499 70 44 299 / +372 74 08 207

Raudteeveod

Raudteevedu on usaldusväärne ja end tõestanud viis igat liiki kauba kohaleveoks. Suur transpordivõrk, madalad logistikakulud ja võimalus transportida mahukaid kaupu muudavad selle transpordiliigi üheks populaarsemaks kõigi kaubaveoteenuseid kasutavate ettevõtete seas. Raudteeühendused võimaldavad tarnida kaupu terve maailma piiril, olenemata ilmastikutingimustest ja muudest vääramatutest asjaoludest, sest raudteetransport on tuntud täpsuse ja punktuaalsusega. Ja mis kõige tähtsam, niisugune kauba kohaleveo viis on väga ökonoomne.


Rhino Transport & Logistics Group pakub terviklikku teenuste kompleksi kaupade raudteeveoks koostöös juhtivate raudtee-ekspediitoritega. See võimaldab konkurentsivõimelisi tariife ja tagab kaubale lühima tarneaja.


Raudteeveo teenused sisaldavad järgmist:

  • Optimaalsete veomarsruutide valik
  • Sobiva vaguni valik olenevalt veose omadustest
  • Veose laadimisskeemide koostamine ja koordineerimine
  • Vajalike dokumentide ja raudtee veolehtede vormistamine
  • Vagunite plommimine ja ümberlaadimine kitsarööpmelise raudtee vagunitelt laiarööpmelise raudtee vagunitesse, autodelt vagunitesse, ja vastupidi
  • Veoste valvamine transpordi ajal.


Raudteekaubavedu on ideaalne valik neile, kes hoolivad tarne täpsusest ja kiirusest ning transpordi madalast kulust. Raudteeinfrastruktuuri arendatavus ja regulaarne uuendamine teevad niisuguse kaubaveo usaldusväärseks ja ohutuks. Rhino Transport & Logistics Group omakorda võtab täieliku vastutuse lasti turvalisuse eest igal tarneetapil: alates vastuvõtmisest ja laadimisest kuni saajale üleandmiseni.